Raadpleging - sinds 1 januari 2020 zijn wij gedeconventioneerd!

We hanteren 2 type afspraken


een gewone raadpleging

 • we gaan in op één thema.
 • we voorzien 15 minuten
  • u heeft uw GMD bij Artsen Helios - u betaalt enkel het remgeld (wij hanteren de conventie). 

  • u heeft geen GMD bij Artsen Helios - u betaalt rond de 12 euro remgeld (buiten conventie).

  • indien de consultatie uitloopt wordt een hoger tarief gerekend. 


een lange raadpleging

 • u komt de eerste keer op consultatie,

 • u wenst een bredere diagnostische kijk en bespreking,

 • u wenst een biopunctuur- of andere behandeling,

 • u heeft een uitgebreide informatieve vraag,

 • u wil meerdere items tijdens één consultatie bespreken,

 • u wenst een uitgebreider pedagogisch advies,

 • u heeft een complexe problematiek, 

 • U heeft een preoperatief onderzoek nodig met ECG of een verzekeringsonderzoek met uitgebreide vragenlijst, EKG en labo,

 • .....

  • u betaalt rond de 32 euro onafhankelijk van GMD


Dringende raadpleging

Indien u online geen raadpleging meer kan boeken en een dringend medisch probleem heeft, kan u steeds contact opnemen met het secretariaat.


Telefonisch contact of de vraagbaak

Om de telefoon te ontlasten hebben wij de vraagbaak ontwikkeld. 

We gebruiken deze nu tijdens de corona epidemie voor meerdere zaken.

Iedereen met klachten van de luchtwegen (hoest, snot, keelpijn, kortademigheid,...) of grieperig gevoel (koorts, spierpijn,... ) wordt gevraagd om via de vraagbaak of via het telesecretariaat een telefonische raadpleging aan te vragen.

Gelieve uw klachten kort te beschrijven zodat we bij extreme drukte kunnen evalueren wie we eerst moeten terugbellen. We contacteren iedereen in de loop van de dag voor een medische inschatting, evt nood aan documenten, evaluerend contact, .... GELIEVE U TELEFOON DIE DAG IN DE GATEN TE HOUDEN ANDERS VERLIEZEN WE VEEL TIJD MET TERUGBELLEN. U kan niet zelf terugbellen omdat we tussendoor ook mensen zien, huisbezoeken doen,...

Ook voor reguliere zorg die evt telefonisch kan verlopen mag u momenteel een afspraak maken via de vraagbaak.

Hoe de vraagbaak bereiken? Ga naar 'maak afspraak via internet' en kies VRAAGBAAK bij keuze artsen. Daar kan u een afspraak maken en bij de boeking uw vraag formuleren. Enkel op heldere vragen kunnen we goed antwoorden.


Huisbezoeken

We vragen met klem om waar mogelijk op consultatie te komen. 

Een huisbezoek dient u steeds telefonisch voor 10u aan te vragen. 

U zal doorgeschakeld worden met een arts om de situatie in te schatten.