Raadpleging - sinds 1 januari 2020 zijn wij gedeconventioneerd!

We hanteren 2 type afspraken


een gewone raadpleging

 • we gaan in op één thema of 2, 3 kleintjes.
 • we voorzien 15 minuten
  • u heeft uw GMD  (Globaal Medisch Dossier) bij Artsen Helios - u betaalt enkel het remgeld (wij hanteren de conventie). 

  • u heeft geen GMD bij Artsen Helios - u betaalt rond de 12 euro remgeld (buiten conventie).

  • indien de consultatie uitloopt wordt een hoger tarief gerekend. 


een lange raadpleging

 • u komt de eerste keer op consultatie,

 • u wenst een bredere diagnostische kijk en bespreking,

 • u heeft een uitgebreide informatieve vraag,

 • u wil meerdere items tijdens één consultatie bespreken,

 • u wenst een uitgebreider pedagogisch advies,

 • u heeft een complexe problematiek, 

 • U heeft een preoperatief onderzoek nodig met ECG of een verzekeringsonderzoek met uitgebreide vragenlijst, EKG en labo,

 • .....

  • u betaalt rond de 32 euro onafhankelijk van GMD


Dringende raadpleging

Indien u online geen raadpleging meer kan boeken en een dringend medisch probleem heeft, kan u steeds contact opnemen met het secretariaat. Zij zullen u bevragen om een inschatting te maken van de dringendheid en op basis van hun expertise ons contacteren, mogelijks doorschakelen of uw vraag noteren in de vraagbaak. Bij dit laatste bellen we u de dag zelf nog terug.


Huisbezoeken

We vragen met klem om waar mogelijk op consultatie te komen. 

Een huisbezoek dient u steeds telefonisch voor 10u aan te vragen. 

U zal doorgeschakeld worden met een arts om de situatie in te schatten.