Raadpleging - sinds 1 januari 2020 zijn wij gedeconventioneerd!

We hanteren 2 type afspraken


een gewone raadpleging

 • we gaan in op één thema.
 • we voorzien 15 minuten
  • u heeft uw GMD bij Artsen Helios - u betaalt enkel het remgeld (wij hanteren de conventie). 

  • u heeft geen GMD bij Artsen Helios - u betaalt rond de 12 euro remgeld (buiten conventie).

  • indien de consultatie uitloopt wordt een hoger tarief gerekend. 


een lange raadpleging

 • u komt de eerste keer op consultatie,

 • u wenst een bredere diagnostische kijk en bespreking,

 • u wenst een biopunctuur- of andere behandeling,

 • u heeft een uitgebreide informatieve vraag,

 • u wil meerdere items tijdens één consultatie bespreken,

 • u wenst een uitgebreider pedagogisch advies,

 • u heeft een complexe problematiek, 

 • U heeft een preoperatief onderzoek nodig met ECG of een verzekeringsonderzoek met uitgebreide vragenlijst, EKG en labo,

 • .....

  • u betaalt rond de 32 euro onafhankelijk van GMD


Dringende raadpleging

Indien u online geen raadpleging meer kan boeken en een dringend medisch probleem heeft, kan u steeds contact opnemen met het secretariaat.

Elke dag komen in de ochtend nog enkele afspraken open in de online-agenda voor dringende medische problemen. U kan dus ook steeds in de ochtend online kijken of er een afspraakmoment vrij is gekomen.


Telefonisch contact of de vraagbaak

Om de telefoon te ontlasten hebben wij de vraagbaak ontwikkeld. 

Hier kunt u terecht voor een kort, niet-dringend medisch advies of een onduidelijkheid aansluitend aan een consultatie.

Wij bekijken uw vraag zeker binnen de drie werkdagen en antwoorden standaard per mail.

Voor complexe of informatieve vragen, formulieren, voorschriften medicatie en/of kinesitherapie,... vragen we om op consultatie te komen.

Hoe de vraagbaak bereiken? Ga naar 'maak afspraak via internet' en kies VRAAGBAAK bij keuze artsen. Daar kan u een afspraak maken en bij de boeking uw vraag formuleren. Enkel op heldere vragen kunnen we goed antwoorden.


Huisbezoeken

We vragen met klem om waar mogelijk op consultatie te komen. 

We komen enkel op huisbezoek indien u een GMD heeft in de praktijk en binnen een straal van 2 km rond de praktijk woont.

Een huisbezoek dient u steeds telefonisch voor 10u aan te vragen. 

U zal doorgeschakeld worden met een arts om de situatie in te schatten.