Welkom


Welkom bij Artsen Helios, zijnde Dr. Helena Maryns en Dr. Lien Eeckhaut.

Vorige herfst zijn Dr. Schaubroeck en Dr. Vandecasteele op pensioen gegaan - wij wensen hen een weldoende nieuwe levensfase toe.


Veranderingen op secretariaatsniveau

Eind januari stopte An, onze secretaresse, wegens pensionering.

We werken samen met het medisch telesecretariaat Solutel. Op werkdagen is de telefoon naar hen doorgeschakeld van  8u tot 18u. Bij hen kan u terecht voor het maken van afspraken. Enkel bij hoogdringende medische problemen schakelen zij met ons door.


U wenst een afspraak

Dit kan online 24/24

  Maak afspraak via internet

of telefonisch, elke werkdag van 8 - 18u. 

U wenst patiënt te worden bij Artsen Helios? Dit kan ten vroegste na Pasen. U kan dit melden bij het secretariaat. Wij contacteren u wanneer er ruimte vrij komt.


De vraagbaak

Wat dan met vragen en advies?

Wij zijn niet meer telefonisch bereikbaar voor advies en het schrijven van allerhande briefjes/attesten en beseffen dat dit aanpassen is.

We kiezen hier bewust voor omwille van meerdere redenen.

Voorlopig zijn we maar met twee artsen en de telefonische en administratieve druk was te belastend.

Bovendien is het moeilijk en soms gevaarlijk om telefonisch een advies te formuleren. Meer dan de helft van onze menselijke communicatie verloopt non-verbaal zodoende geeft een telefonisch contact vaak te weinig informatie.

Wettelijk zijn we verplicht u te zien bij het schrijven van attesten en voorschriften.

Tevens richten we graag onze aandacht op het consult. Onderbreking door een telefoon is storend en het is moeilijk om de privacy te garanderen van alle betrokkenen.

Daarenboven merken we dat contacten 'enkel voor een briefje' kunnen leiden tot consultaties waar we inzoemen op een niet-dringend thema zoals preventie.

We hebben de vraagbaak ontwikkeld om u de mogelijkheid te geven ons te bereiken voor een kort, niet-dringend medisch advies of een onduidelijkheid aansluitend bij een consult. We beantwoorden uw vraag in principe dagelijjks en sowieso binnen de drie werkdagen per mail.

Om de vraagbaak in te vullen gaat u naar 'maak afspraak via internet'. Bij keuze artsen kiest u VRAAGBAAK. Daar kan u een afspraak maken en bij de boeking uw vraag formuleren. Enkel op heldere vragen kunnen we goed antwoorden. Een stap-voor-stap schema vindt u onder ‘Vraagbaak’.
Ons huis

Onder hetzelfde dak huist ook

- holistische vroedvrouwenzorg Ammalee - www.ammalee.be

- loopbaancoaching Arnout De Meyere - www.nextstepcoaching.be

Wij werken graag met hen samen maar u bent uiteraard volledig vrij in de keuze van uw hulpverleners.