Holistische vroedvrouwenzorg - Ammalee www.ammalee.be

Loopbaancoaching Arnout De Meyere www.nextstepcoaching.be

Goede sites ivm gezondheid

www.thuiszorg.nl - veel info over alle mogelijke thema's, helder uitgelegd en gekaderd. 

www.mijnpositievegezondheid.be - om te berekenen hoe gezond je bent cfr. de richtlijnen van de WGO.

www.kiesbeter.nl - veel info over gezondheidsthema's

www.keerdiabetesom.nl - hoe je diabetes type 2 kan keren en aanbod cursussen, WE-den. 

www.warmuptofever.org - alles over koorts en hoe je deze zelf kan opvolgen. Zeer interessant! 

www.medienfasten.org - een aanzet tot een gezond mediagebruik in de opvoeding