We hoeven niet te leven zoals we gisteren hebben geleefd. Laten we ons van deze zienswijze losmaken, dan zullen duizend mogelijkheden ons uitnodigen voor een nieuw leven."

- Christian Morgenstern -'In deze bijzondere tijd leren we gelijkmoedigheid te ontwikkelen en ons aan te passen. De weg naar gemeenschap is een weg die door vele strubbelingen, leegten en schijnbare tegenstellingen uiteindelijk leidt tot broederlijkheid'. 

- Paul Philippe Stevens -Heb geduld met alles wat onopgelost is in je hart

En probeer je vragen met liefde te bezien,

Als kamers die gesloten zijn

Of als boeken in een volslagen vreemde taal.

   Zoek nog niet naar antwoorden.

Die kunnen je nog niet gegeven worden,

Omdat je niet in staat zou zijn ze te 'leven'.

En het gaat erom alle te 'leven'

  Leef nu de vragen.

Misschien zul je dan geleidelijk,

Zonder het te merken,

Jezelf, ooit op een dag,

In het antwoord terugvinden.

- Rainer Maria Rilke -Het gebed van overgave


Wat er ook mag komen,

wat mij ook het volgende uur, 

de volgende dag mag brengen: 

ik kan het, als het mij volledig onbekend is,

door geen angst veranderen. 

Ik wacht het af, 

met volledige innerlijke rust, in volmaakte zielenrust. 


Door angst en vrees wordt onze ontwikkeling tegengehouden, 

wij stoten door de vlagen van angst en vrees terug,

wat uit de toekomst in onze ziel opgenomen wil worden.

De overgave aan wat men goddelijke wijsheid in de gebeurtenissen noemt, 

de zekerheid dat datgene wat komt, 

komen moet en dat het op de één of andere wijze zijn goede werking zal hebben, 

het oproepen van deze stemming in woorden, in gevoelens, in ideeën, 

dat is de stemming van het overgave-gebed.

 
Dat is een van de dingen die we in deze tijd moeten leren: 

uit louter vertrouwen te leven, zonder bestaanszekerheid, 

uit het vertrouwen op de immer aanwezige hulp van de geestelijke wereld. 

Waarlijk, anders gaat het in deze tijd niet, 

als we niet de moed willen laten zakken. 


Laten we onze wil stevig in de hand nemen en 

proberen onszelf te wekken van binnenuit, iedere morgen en iedere avond.                                                                                                          - Rudolf Steiner-