EB

Ik trek mij terug en wacht.

Dit is de tijd die niet verloren gaat:

iedre minuut zet zich in toekomst om.

Ik ben een oceaan van wachten,

waterdun omhuld door 't ogenblik.

Zuigend eb van het gemoed,

dat de minuten trekt en dat de vloed

diep in zijn duisternis bereidt.


Er is geen tijd. Of is er niets dan tijd?

- M. Vasalis -


Zie niet wat anderen doen die met u leven,

de anderen zijn zo talloos velen,

gij komt niet verder dan een spelen,

dat nimmer rust zal kunnen geven.


Besluit gewoon Gods weg te gaan,

laat dat alleen u leiding geven,

dat is de weg recht door het leven,

al moest gij hem alleen begaan.

- Christian Morgenstern -


Goddelijke vonk in mijn ziel    

Voor jou wil ik ruimte scheppen    

in mijn bewuste wezen:    

aan alles bind jij mij    

wat lotsmacht mij heeft toebedeeld    

en los maak jij mij nimmer    

van dat wat jij mij gaf    

om lief te hebben.   

Jouw geest waakt over het mijne    

want het is ook het jouwe.    

Zo wil ik werken met jou,   

door jou, in jou    

aan wat jij met het jouwe besloten hebt.    

Kracht wil ik hebben in te zien    

 dat dat nu Wjsheid is.    

- Rudolf Steiner -   


Er klinkt iets in mij 'n levenslied

ik kan het duid'lijk horen

maar als ik het in woorden giet

heeft het zijn kracht verloren.

- T. Hermans -


Aan alle ouders van de wereld

Geef mij niet alles wat ik vraag.

Soms vraag ik alleen om te weten hoeveel ik kan vragen.

Roep niet op mij.

Als je roept heb ik minder respect voor je. Daarbij leer je mij

dan ook roepen en dat wil ik niet.

Geef niet altijd bevelen.

Als je me iets vraagt in plaats van te bevelen zal ik het vlugger

en liever doen.

Vergelijk mij met niemand, zeker niet met mijn broer of zus.

Als ik beter lijk dan een ander, zal die eronder lijden en als ik

slechter lijk, zal ik eronder lijden.

Verander niet om de haverklap van mening over wat ik doen moet.

beslis en hoe je aan die beslissing?

Laat mij mijn weg gaan.

Als je alles in mijn plaats doet, zal ik het nooit leren.

Vertel mij geen leugens en vraag mij nooit om te liegens, zelfs niet

om uit een probleem te geraken.

Bij leugens voel ik mij niet goed; ik verlies dan mijn geloof in wat je zegt.

Wanneer ik iets verkeerds doe, vraag dan niet steeds 'waarom'

soms weet ik dat zelf niet.

Wanneer je je vergist hebt, geef dit dan toe.

Dat zal mijn geloof in jou versterken en het zal mij leren mijn

eigen vergissingen toe te geven.

Vertel me niet dat je iets zult doen, als je het dan niet doet.

Ik leer uit alles wat je doet, ook al zeg ik dat niet, maar ik zal

nooit doen wat je zegt als je het zelf nooit doet.

Leer me de natuur en de medemens kennen en liefhebben.

Het heeft geen zin ervan te leren op school, als ik er bij jullie

niets van zie.

Wanneer ik een probleem voorleg, zeg dan niet: 'ik heb geen

tijd' of 'dat heeft geen belang'

Probeer me te begrijpen en te helpen.

Zie mij graag en zeg het me!

Ik heb graag dat je het zegt, ook al vind je dat niet nodig.

                                                         - Grupo Nueva Juvenil Fredonia-Colimbia -  Ecco Homo

In het hart weeft Voelen,

In het hoofd licht Denken,

In de leden sterkt Willen,

   wevend Lichten

   sterkend Weven

   lichtend Krachten

Dat is de mens

- Rudolf Steiner -


Enkele andere overwegingen

Hoe zal ik dit uitleggen, dit waarom
wat wij vinden niet is
wat wij zoeken?

Laten we de tijd laten gaan
waarheen hij wil,

en zie dan hoe weiden hun vee vinden,
wouden hun wild, luchten hun vogels,
uitzichten onze ogen

en ach, hoe eenvoud zijn raadsel vindt.

Zo andersom is alles, misschien.
Ik zal dit uitleggen.

- Rutger Kopland (1934 - 2012) -'In deze bijzondere tijd leren we gelijkmoedigheid te ontwikkelen en ons aan te passen. De weg naar gemeenschap is een weg die door vele strubbelingen, leegten en schijnbare tegenstellingen uiteindelijk leidt tot broederlijkheid'. 

- Paul Philippe Stevens -Heb geduld met alles wat onopgelost is in je hart

En probeer je vragen met liefde te bezien,

Als kamers die gesloten zijn

Of als boeken in een volslagen vreemde taal.

   Zoek nog niet naar antwoorden.

Die kunnen je nog niet gegeven worden,

Omdat je niet in staat zou zijn ze te 'leven'.

En het gaat erom alle te 'leven'

  Leef nu de vragen.

Misschien zul je dan geleidelijk,

Zonder het te merken,

Jezelf, ooit op een dag,

In het antwoord terugvinden.

- Rainer Maria Rilke -Het gebed van overgave


Wat er ook mag komen,

wat mij ook het volgende uur, 

de volgende dag mag brengen: 

ik kan het, als het mij volledig onbekend is,

door geen angst veranderen. 

Ik wacht het af, 

met volledige innerlijke rust, in volmaakte zielenrust. 


Door angst en vrees wordt onze ontwikkeling tegengehouden, 

wij stoten door de vlagen van angst en vrees terug,

wat uit de toekomst in onze ziel opgenomen wil worden.

De overgave aan wat men goddelijke wijsheid in de gebeurtenissen noemt, 

de zekerheid dat datgene wat komt, 

komen moet en dat het op de één of andere wijze zijn goede werking zal hebben, 

het oproepen van deze stemming in woorden, in gevoelens, in ideeën, 

dat is de stemming van het overgave-gebed.

 
Dat is een van de dingen die we in deze tijd moeten leren: 

uit louter vertrouwen te leven, zonder bestaanszekerheid, 

uit het vertrouwen op de immer aanwezige hulp van de geestelijke wereld. 

Waarlijk, anders gaat het in deze tijd niet, 

als we niet de moed willen laten zakken. 


Laten we onze wil stevig in de hand nemen en 

proberen onszelf te wekken van binnenuit, iedere morgen en iedere avond.                                                                                                          - Rudolf Steiner-