Welkom!

Aandacht voor lichaam, ziel én geest is het uitgangspunt van waaruit we vertrekken om goede zorg te leveren.

Elk arts - patiëntcontact is uniek, bijzonder en kwetsbaar. Het eist zorgzaamheid, respect en gezonde begrenzing. Dit kan kwalitatief enkel door het creëren van een 'heilige ruimte' waarin wij onze volle aandacht kunnen richten op de patiënt die ongestoord zijn/haar hulpvraag kan stellen en waar samen gezocht kan worden naar wat therapeutisch nodig is. Deze boog spannen, steeds opnieuw vergt veel van ons artsen en de belangrijkste randvoorwaarde is dat we ongestoord kunnen werken. Dit laatste is in een huisartspraktijk, waar ook acute vragen een plaats hebben, niet makkelijk te handhaven. Hier zoeken we een gezond evenwicht waarbij we dankbaar zijn dat het telesecretariaat enkel telefoonoproepen doorschakelt die zij als dringend inschatten. 


Patiëntenstop

We hebben een blijvende patiëntenstop.


Vraagbaak  


Voor niet dringende vragen zijn we telefonisch niet bereikbaar.  

Een verlengvoorschrift voor chronische medicatie of een administratieve vraag kan in de vraagbaak worden gesteld.

Enkel korte en duidelijk geformuleerde vragen kunnen we beantwoorden. Dit doen we binnen de drie werkdagen.

Advies voor een ziek kind, een vraag naar medicatie die niet in het dossier vermeld staat, voorschriften voor kinesitherapie of beeldvorming voor een gezondheidsprobleem, beschrijvingen van een acuut of chronisch ziekteverloop enz. horen niet in de vraagbaak thuis. Hiervoor verwachten we u op consultatie.