Suzanne Lilarstraat 55

9000 Gent


De praktijk ligt buiten de lage emissie zone (LEZ) en in een zone betalend parkeren.

De praktijk bevindt zich in de appartementsgebouwen die u links van u ziet als u de straat inrijdt.

Parkeren kan enkel op straat.

U bewandelt de private weg die zich links in de bocht van de straat bevindt.

U loopt door tot aan de fietsenstalling. De inkom bevindt zich in residentie Green Garden 1.